Copyright

Copyright © 2018 Pauls Projectkeukens BV | Alle rechten voorbehouden

Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Pauls Projectkeukens BV worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand, openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd.

Alle foto’s die getoond worden op deze site zijn beschermd door internationaal copyright. Het is niet toegestaan om deze foto’s op enigerlei wijze te gebruiken, aan te passen, reproduceren of te verkopen zonder onze schriftelijke toestemming.

 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de gehele website van Pauls Projectkeukens BV. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Pauls Projectkeukens BV is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als rechtspersoon onder nummer : 70310378

Pauls Projectkeukens BV heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen echter op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Pauls Projectkeukens is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Pauls Projectkeukens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

Pauls Projectkeukens heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door gecontroleerd door Pauls Projectkeukens of goedgekeurd. Pauls Projectkeukens aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website van Pauls Projectkeukens of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.